WHAT’S IT ALL ABOUT

“PAS ALS JE GOED NAAR JONGEREN LUISTERT, KUN JE BELEID EN AANBOD OP DE JUISTE MANIER AFSTEMMEN.”

CASE

In 2015 ging het nieuwe jeugdstelsel ‘Transitie Jeugdzorg’ van kracht. Een flinke verandering, waarbij de gehele jeugdzorg op de schop ging en de verantwoordelijkheid werd verschoven van landelijk naar lokaal. Deze decentralisatie van de zorg bracht veel nieuwe zaken met zich mee, waaronder de juiste afstemming van beleid en aanbod.

Zorgbelang Gelderland klopte bij COEN aan met de vraag: hoe kunnen we dit nieuwe beleid en aanbod goed laten aansluiten bij de behoeften van jongeren en hun ouders?

ONS ANTWOORD

Laat je doelgroep tot leven komen.

Mensen worden gemotiveerd door échte verhalen. Verhalen van degenen op wie de veranderingen betrekking hebben. Vertel ambtenaren en beleidsmedewerkers dus voor wie je het doet in plaats van wat er gaat veranderen.

Bijvoorbeeld door middel van filmpjes waarin jongeren centraal staan en ze in alle eerlijkheid vertellen ze waar ze tegenaan lopen. Door echte verhalen met harde feiten te combineren, wordt zowel de emotionele als de rationele kant van de beleidsmakers en gemeenteambtenaren aangesproken.

Jongeren geven aan waar hun behoefte ligt en zo kan een praktische vertaalslag gemaakt worden van de huidige zorgsituatie naar de wenselijke. Ga goed met je mensen en cliënten om en luister naar wat ze nodig hebben.

HET RESULTAAT

  • Het nieuwe beleid en aanbod sluit veel beter aan bij de wensen van de doelgroep
  • Zowel jongeren als hun ouders voelen zich gehoord in hun wensen en behoeften
  • Gemeenten weter beter hoe ze hun doelgroep moeten bedienen

Budget: €5.000 – €10.000

Wil je meer weten over dit project of ben je benieuwd wat we voor je kunnen betekenen?

NEEM CONTACT OP